Słowiki

„SŁOWIKI – DZIELNE PTAKI GOTOWE DO NAUKI I PRACY!”

 ROK SZKOLNY 2018/2019

s__owiki_1
Blog grupowy http: //slowiki.cba.pl/
4,5 – LATKI
Wychowawcy

mgr inż. Katarzyna Subsar
Iwona Przybylak 
Pomoc nauczyciela
Maria Grześkowiak