Słowiki

„SŁOWIKI – DZIELNE PTAKI GOTOWE DO NAUKI I PRACY!”

 ROK SZKOLNY 2017/2018

s__owiki_1
Blog grupowy http: //slowiki.cba.pl/
3,4 -LATKI
Wychowawcy

mgr inż. Katarzyna Subsar
Iwona Przybylak
 
Pomoc nauczyciela
Maria Grześkowiak