Borsuczki

„JESTEŚMY BORSUCZKAMI, ZDOLNYMI MALUSZKAMI!”
 
ROK SZKOLNY 2018/2019

borsuczki  5,6 -LATKI
Wychowawcy

mgr Anna Łukaszyk
mgr inż. Katarzyna Subsar
 
Pomoc nauczyciela
Monika Troszczyńska