Borsuczki

„JESTEŚMY BORSUCZKAMI, ZDOLNYMI MALUSZKAMI!”
 
ROK SZKOLNY 2017/2018

borsuczki  4,5 -LATKI
Wychowawcy

mgr Anna Łukaszyk
mgr Agata Wanecka
 
Pomoc nauczyciela
Monika Troszczyńska