Specjaliści i terapeuci

Terapia pedagogiczna – mgr Dorota Kuczyńska

Rozpoznaję i wspieram indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Prowadzę zajęcia o charakterze terapeutycznym w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi wymagającymi stymulowania i usprawniania  rozwoju psychoruchowego oraz wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju psychomotorycznego. Zajęcia prowadzę metodami aktywizującymi w formie zabawy. Staram się za każdym razem podążać za dzieckiem. Wspieram rozwój dzieci w zakresie sprawności ruchowej, rozwijam sprawność manualną, usprawniam koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową oraz  pamięć wzrokową i słuchową.  Na zajęciach  kształtuję u dzieci koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni, w schemacie ciała  i kierunkową,  myślenie logiczne i matematyczne oraz rozwijam i wspieram  otaczającym światem. Służę pomocą w zakresie usprawniania rozwoju psychoruchowego dziecka dla rodziców i nauczycieli.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00 9.00 – 17.00 8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

Terapia logopedyczna – mgr Daria Kornacka

Terapia logopedyczna ma na celu korygowanie nieprawidłowej artykulacji głosek, usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju oraz rozwijanie sprawności językowej. Elementami terapii logopedycznej są: ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. Efekty terapii logopedycznej są wynikiem wspólnej pracy: logopedy, dziecka i jego rodziców.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 15.00 13.00 – 17.00 8.00 – 15.45 8.00 – 14.00

8.00 – 11.00

Psycholog – mgr Daria Lorenz

Czym zajmuję się jako psycholog na terenie przedszkola „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu?
Wspomagam rozwój dzieci na terenie przedszkola. Służę wsparciem informacyjnym, emocjonalnym rodzicom i nauczycielom. Dzieci mogą ze mną porozmawiać o swoich kłopotach i problemach. Zajmuję się również rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci. Poszukuję przyczyn oraz możliwych do wdrożenia rozwiązań występujących u dziecka trudności wychowawczych. Z dziećmi prowadzę zajęcia indywidualne, w małej grupie oraz socjoterapeutyczne w zależności od trudności i potrzeb dziecka. A Państwa, drodzy Rodzice, zapraszam na konsultacje w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 (zapisy na konkretną godzinę w sekretariacie) oraz organizowane warsztaty.

PSYCHOLOG

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

8.00 – 13.00

————-

————-

8.30 – 16.00

————-

 


Konsultacje ze specjalistami:

  • Logopeda – każdy pierwszy wtorek miesiąca – godz. 17.00 – 19.00
  • Psycholog – każdy pierwszy czwartek miesiąca – godz. 15.30 – 17.00
  • Terapeuta pedagogiczny – każda pierwsza środa miesiąca – godz. 17.00 – 19.00

Prosimy o wcześniejsze umawianie się  osobiście
w sekretariacie przedszkola lub telefonicznie
pod numerem 612918216.

 

TYFLOPEDAGOG

INTEGRACJA SENSORYCZNA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 11.20    
WTOREK 15.10 -16.20   7.00 – 12.30
ŚRODA —————-    
CZWARTEK 13.40 – 16.10    
PIĄTEK —————–   12.00 – 17.30