Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci  (oddziały zbiorcze)

8.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci (do poszczególnych oddziałów)

8.30 – 9.00

Przygotowanie do posiłku

9.00 – 9.30

Śniadanie 

9.30 – 10.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne 

10.30 – 11.00

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dzieci lub nauczyciela

11.00 – 11.45

Pobyt na powietrzu

11.45 – 12.00

Przygotowanie do posiłku

12.00 – 12.30

Zupa 

12.30 – 13.00

Odpoczynek 

13.00 – 13.45

Zabawy i zajęcia w sali lub na placu zabaw

13.45 – 14.00

Przygotowanie do posiłku

14.00 – 14.30

Posiłek – II danie

14.30 – 15.00

Rozchodzenie się dzieci do domu
 15.00 – 17.00  Rozchodzenie się dzieci do domu (oddziały zbiorcze)