WARSZTATY SENSORYCZNE

WARSZTATY SENSORYCZNE

Wrażenia sensoryczne odbierane wszystkim zmysłami (wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi)mają wielkie znaczenie w rozwoju dziecka. Pobudzenie zmysłów dziecka przez kontrolowane dostarczenie zrównoważonych bodźców sensorycznych wpłynie pozytywnie na jego dalszy rozwój ruchowy i umysłowy. Warsztaty sensoryczne prowadzone w naszym przedszkolu były tylko cząstką propozycji jakie można wykorzystać bawiąc się w ten sposób z naszymi dziećmi.

Katarzyna Subsar