Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grup Zajączki, Szpaczki, Jaskółki, Jeżyki, Wiewiórki, Borsuczki i Słowiki na zebranie, które odbędzie się 10.09.2019 r.
o godzinie 17.30

I część zebrania – spotkanie z dyrektorem  w nowej części przedszkola
II część zebrania – spotkanie z wychowawcami oddziałów w salach.