Przedszkolny konkurs poezji patriotycznej pt: „Kto ty jesteś? Polak mały”

Rok 2018 jest upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to okazja, do zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa polskiego. W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole młodych patriotów”, w którym Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu bierze udział, dnia 29.10.2018 r.
w przedszkolu został przeprowadzony konkurs recytatorski. 
Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.30, pierwszą grupą, która zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie były dzieci 3,4-letnie, następnie 5,6-letnie. Dobór repertuaru był bardzo interesujący, można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów:
M. Konopnickiej, W. Bełzy, R. Przymusa, A. Słomińskiego, J. Białobrzeskiej, Cz. Janczarskiego. W czasie przygotowań dzieci kształtowały nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawały twórczość polskich poetów. Przedszkolaki kształtowały postawy obywatelskie i patriotyczne, uczyły się szacunku do ojczyzny przez pełną emocji recytację.
W jury konkursu zasiadły : pani Zdzisława Śmieszek przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaźmierz, pani Bogumiła Magdziarek pracownik Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i pani Lidia Kukurenda wiceprezes kaźmierskiego Stowarzyszenia Amazonek.
A oto wyniki konkursu:
Grupa 3,4-latki

I miejsce Dobrochna Kisielewicz
II miejsce Tobiasz Wiśniewski
III miejsce Hanna Springer
Wyróżnienie- Michalina Rzeszuto

Grupa 5,6-latki

I miejsce Gabriela Cegieła
II miejsce Aleksandra Kubiak
III miejsce Marlena Wachowiak

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przedszkola ” Krasnal Hałabała” 
w Kaźmierzu za upominki dla dzieci.
Rodzicom za zaangażowanie i znakomite przygotowanie dzieci.

 Organizatorki : A. Łukaszyk, K. Hasik, M. Marecka