Film o Prawach Dziecka

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada został ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z tej właśnie okazji 20.11.2017 r. Panie pod kierunkiem organizatorki Joanny Gawłowskiej, wystawiły sztukę pt: Baśń o prawach dziecka, która miała na celu uświadomienie przedszkolakom, jakie mają prawa oraz przypomnienie dorosłym o konieczności ich przestrzegania. Informacje przekazane podczas przedstawienia uświadomiły najmłodszym, że każdemu dziecku przysługuje szereg różnych praw (m.in. prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa, prawo do życia bez przemocy, prawo do tajemnicy i prywatności, prawo do zabawy i nauki, odpoczynku itp;), a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Przedszkolaki dowiedziały się także do kogo mogą zwrócić się o pomoc
w przypadku łamania ich praw oraz poznały instytucję Rzecznika Praw Dziecka.

Marzena Marecka