Szkolimy się

Ubiegły tydzień owocował w szkolenia kadry przedszkolnej. W poniedziałek wzięłyśmy udział w szkoleniu dotyczącym organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce. Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Prowadzone są w naszym przedszkolu przez wszystkich specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę pedagogicznego, tyglopedagoga i w miarę potrzeby innych specjalistów, jeżeli wymaga tego niepełnosprawność dziecka). W szkoleniu wzięły udział również wychowawczynie i nauczycielki wspomagające, które wspierają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prowadzonych przez siebie grupach.

Kolejnym szkoleniem, tym razem w pełni praktycznym, było spotkanie z Łowcami Wyrazów. Łowcy Wyrazów to nietuzinkowa pomoc. Metoda oparta jest na nauczaniu polisensorycznym, angażuje wiele zmysłów na raz, dzięki czemu dzieci w błyskawicznym tempie zapamiętują i rozpoznają ciągi sylabowe, składając je później w wyrazy, przez co w efekcie uczą się czytać. W naszym przedszkolu stosujemy wiele metod nauki czytania poprzez zabawę, ale są to metody, które znamy od lat, Łowcy Wyrazów to zupełnie nowe spojrzenie na naukę czytania, które od tej pory zagości w naszej placówce.

H. T.