Drodzy Rodzice
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 08.04.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz Statutu Przedszkola „Krasnal
Hałabała” w Kaźmierzu, w okresie od 12 kwietnia do 18
kwietnia 2021r. zostaje zawieszone stacjonarne
funkcjonowanie przedszkoli. Zawieszone zajęcia będą
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Każdy nauczyciel dostosuje metody i techniki
odpowiednio do wieku dzieci.