Organizacja dyżurów w okresie wakacji letnich

Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji letnich br. przedszkola na terenie Gminy Kaźmierz będą pełnić dyżur dla dzieci przedszkolnych według terminarza rozpisanego we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (druk dostępny
u wychowawcy lub na stronie internetowej ).
Wniosek składamy do przedszkola pełniącego dyżur od 01.04.2020r. w przedszkolu Gaju Wielkim oraz w Oddziałach Przedszkolnych w Bytyniu, w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym Myszki Miki i przedszkolu Akademia Małego Olimpijczyka. W przedszkolu Krasnal Hałabała druki dostępne od jutra 05.03.2020r.
Prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka (dni, godziny)
do 30 kwietnia 2020r. Następnie należy podpisać porozumienie
z wybranym przedszkolem w dwóch egzemplarzach (druki dostępne na stronie internetowej placówki lub w sekretariacie), które Państwo składacie do 12 czerwca 2020 r. w wybranej placówce.
Rodzice dzieci spoza przedszkola macierzystego składają inne dokumenty wymagane w deklarowanym przedszkolu (dostępne
na stronie internetowej oraz sekretariacie).