Drodzy Rodzice

Dyrektor informuje, że listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 27.05.2019r. Po tym terminie rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą skorzystać z procedury odwoławczej.