Pierwsza pomoc w Przedszkolu „Krasnal Hałabała”

Dnia 15.02.2019 r. i 28.02.2019 r. w przedszkolu „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu odbyło się szkolenie dla pracowników przedszkola z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie rozpoczęło się wykładem teoretycznym, następnie przystąpiono do zajęć praktycznych z wykorzystaniem fantomów treningowych oraz defibrylatora. 
Celem zajęć było przyswojenie wiadomości z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej, udzielania pomocy małoletnim w przypadkach zachłyśnięcia, upadku, złamania, krwotoku i prawidłowego powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych. Małe dzieci są bardzo ruchliwe, dlatego też ważne jest, by każdy pracownik przyswoił wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Szkolenie miało za zadanie nauczyć wszystkich prawidłowego reagowania na zaistniałe zdarzenia. Personel miał możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu utraty przytomności u dzieci, krwotoków z nosa, złamań i zwichnięć, opatrywania ran oraz wszelkich innych urazów, które mogą zaistnieć podczas pobytu dziecka w placówce edukacyjnej.
Dziękujemy panu Michałowi Klimek właścicielowi firmy Feniks za przeprowadzenie szkolenia.