Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej

Jednym z głównych celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie wśród dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości i nazywało godło i flagę państwową. Z tego powodu już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Dzieci poznają symbole narodowe: godło Polski, flagę i hymn. W ten sposób umożliwiamy im nabywanie poczucia przynależności narodowej i kształtujemy właściwe postawy. Uświadamiamy kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości we wtorek 20 listopada 2018 r.  odbył się w Przedszkolu im. Krasnal Hałabała w Kaźmierzu  międzyprzedszkolny konkurs patriotyczny zorganizowany przez nauczycielki przedszkola: Violettę Bączyk i Katarzynę Nowak. Celem konkursu było budzenie uczuć patriotycznych, rozróżnianie symboli narodowych, rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu, a także nawiązanie współpracy z przedszkolami z terenu gminy.
W konkursie wzięły udział dzieci z następujących placówek:  Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka z Kaźmierza, Przedszkola z Bytynia,  Przedszkola z Gaju Wielkiego, Niepublicznego Przedszkola im. Św. Urszuli Ledóchowskiej z Sokolnik Wielkich oraz Przedszkola im. Krasnal Hałabała z Kaźmierza. W komisji zasiadło szanowne jury w składzie: P. Zdzisława Śmieszek, P. Bogumiła Magdziarek i P. Kazimiera Filipiak. Do konkursu opracowanych zostało 50 pytań. Z każdej placówki zostały wybrane 3 osobowe zespoły, które reprezentowały swoje przedszkole. Każdy zespół musiał udzielić odpowiedzi na 10 pytań. Za każde pytanie można było otrzymać 3 pkt. Cóż powiedzieć dzieci były tak dobrze przygotowane, że po wyczerpaniu 30 pytań, wszystkie zespoły zajęły I miejsce. Organizatorki konkursu na szczęście przygotowały dodatkowe pytania nie znane wcześniej uczestnikom. Okazało się że po dogrywce nadal nie rozstrzygnięto konkursu i nie wyłoniono zwycięzców. Tym razem komisja przejęła ster w swoje ręce i zadawała dodatkowe pytania. I tym sposobem wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęło Niepubliczne Przedszkole
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej z Sokolnik Wielkich, II miejsce Przedszkola im. Krasnal Hałabała z Kaźmierza, III miejsce  Przedszkole Akademia Małego Olimpijczyka z Kaźmierza, IV miejsce Przedszkole z Bytynia
i V miejsce Przedszkole z Gaju Wielkiego. Każde Przedszkole otrzymało dyplom i nagrodę, uczestnicy dyplomy, a nauczyciele podziękowania.
Dziękujemy nauczycielkom z poszczególnych placówek za przygotowanie wychowanków do udziału w konkursie. Cieszymy się, że podjęta przez nas inicjatywa szerzenia patriotyzmu wśród najmłodszych cieszyła  się tak dużym zainteresowaniem.

                                                                                                    mgr Violetta Bączyk