PIĘKNIEJE NAM PRZEDSZKOLE

PIĘKNIEJE  NAM PRZEDSZKOLE

 W okresie ferii zimowych  ruszyły prace remontowe kolejnego gabinetu terapeutycznego w przedszkolu „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Koncepcja wnętrza zakładała stworzenie komfortowej
i przytulnej przestrzeni dla dzieci z różnych grup wiekowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koszt prac remontowych został pokryty z budżetu przedszkolnego, część mebli pozyskano poprzez sponsoring firm. Dodatkowo zakupione zostały niezbędne sprzęty, pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej  oraz  zajęć z sensoryki  małej.
W ekspresowym tempie wszystkie roboty zostały ukończone i już od marca  dzieci mogą korzystać z  wyremontowanej sali. Nowy gabinet został  właściwie przystosowany do potrzeb dzieci realizujących zajęcia z pomocy  psychologiczno -pedagogicznej . Oddana  sala  wzbudziła  zachwyt i radość nie tylko naszej kadry  ale również naszych milusińskich.

                                                                                                                   J.B