Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny

30 sierpnia odbyła się Rada Pedagogiczna, podczas której omówiłyśmy najważniejsze zagadnienia na nowy rok szkolny. Był to także czas pożegnań z pracownikami, którzy dalszą karierę zawodową realizować będą poza murami naszego przedszkola. Gratulacje, po raz kolejny, otrzymały nauczycielki, które podczas wakacji zdobyły kolejny stopień awansu zawodowego.

Nasze wczorajsze spotkanie zakończyło okres wakacyjnej przerwy i było wstępem do kolejnego roku szkolnego, co do którego mamy mnóstwo planów, każda z nas rozpoczyna go z głową pełną pomysłów i niegasnącą energią 🙂

H.T.

Przedszkolny Dzień Sportu

W miniony piątek zorganizowano Dzień Sportu pod hasłem „Zdrowo i Sportowo”. Organizacja corocznych zabaw sportowych to u nas tradycja, cieszymy się, że i w tym roku szkolnym udało nam się zaprosić wszystkie grupy przedszkolne do wspólnej zabawy.

Rzut do kosza, skoki w worku, slalom z piłeczką na łyżce, tor przeszkód, to tylko niektóre z konkurencji przygotowanych dla dzieci. Były też pamiątkowe dyplomy i zdrowy deser owocowy jako uwieńczenie sportowych zmagań 🙂

Katarzyna Nowak, Hania Tomikowska

Szpaczki żegnają przedszkole

Dnia 24.06.2021r. odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci 6-letnich z grupy Szpaczki. Dzieci zaprezentowały przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Tym samym udowodniły, że ponad trzyletni okres edukacji przedszkolnej to niezwykle ważny czas w nabywaniu gotowości szkolnej, który wykorzystały doskonale! Po występach nasze Szpaczki , na pamiątkę swojego pobytu w przedszkolu otrzymały z rąk Pani dyrektor oraz swoich nauczycielek dyplomy oraz upominki w postaci książek. Nie zabrakło także podziękowań dla rodziców. Pani dyrektor zaznaczyła, jak istotna jest ich rola w naszym przedszkolnym życiu oraz bezcenne wsparcie. Było bardzo wzruszająco. Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzicom powodzenia na nowej, szkolnej drodze!

Marzena Marecka

Słowiki żegnają Przedszkole

„Dzieciństwo ma zaledwie kilka lat i krótkie spodnie w kratkę. Na twarzy uśmiech, we włosach wiatr, a w buzi czekoladkę”.

21 czerwca w grupie Słowiki odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego i pożegnanie sześciolatków. Podczas części artystycznej, dzieci zatańczyły Poloneza do muzyki Wojciecha Kilara oraz zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. Były piosenki i wierszyki mówiące o rozstaniu, tęsknocie i nowych wyzwaniach. Minęło dziesięć miesięcy wspólnych zabaw, zajęć i podróży po porach roku. Na pamiątkę ukończenia Przedszkola dzieci otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe tablo. Obecna na uroczystości Pani Dyrektor, Justyna Barańska życzyła dzieciom udanego wypoczynku, a po wakacjach samych sukcesów w szkole. Serdecznie dziękujemy za przybycie Rodzicom oraz wszystkim zaproszonym Gościom.

Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera w sobie obietnicę przygody jaką jest dorastanie, dlatego życzymy Wam, drogie sześciolatki powodzenia w szkole!

Alina Wargacka

„Z kulturą mi do twarzy”

Przedszkole im. Krasnal Hałabała w Kaźmierzu, w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział w Ogólnopolskim projekcje edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu było wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Projekt składał się z trzech modułów: MODUŁ I – W KRAINIE MUZ ( należało wykonać co najmniej 8 zadań) MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU (należało wykonać co najmniej 6 zadań) MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ (należało wykonać co najmniej 6 zadań) Po wykonaniu wszystkich 20 zadań można było otrzymać certyfikat. Zrealizowane działania z projektu w naszym przedszkolu to:

MODUŁ I 1. Tanecznym krokiem 2. Śladami przeszłości 3. Tajemnice teatru 4. Wśród nocnej ciszy 5. Dawno, dawno temu za górami… 6. W magicznym świecie dźwięków 7. Mali i duzi architekci 8. Z wizytą w teatrze 9. Paleta barw 10. Mistrzowie pędzla 11. Świętujemy dzień teatru

MODUŁ II 1. Moje miasto moja duma 2. Perły regionu 3. Magia uliczek 4. Warsztaty ludowe 5. Dzień wspomnień i zadumy 6. Palma wielkanocna

MODUŁ III – „Młodsi starszym pomagają” 1. Z babcią, dziadkiem dobrze się bawimy 2. Siła bajek 3. Warto pomagać 4. Savoir vivre przy stole 5. Zaświecić na niebiesko 6. Kodeks dobrego zachowania

Po wykonaniu wszystkich zadań należało napisać sprawozdanie w formie zdjęć i nagranych filmów z wykonywanych zadań i trzeba było umieścić je na stronie internetowej projektu RELACJE Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

Koordynator projektu: Violetta Bączyk

Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji letnich przedszkola na terenie Gminy Kaźmierz pełnią dyżur według następującego schematu:

  • 01.07.2021-16.07.2021 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W BYTYNIU

czynne 7:00-16:00- kontakt : tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 19.07.2021-30.07.2021 PRZEDSZKOLE W GAJU WIELKIM

czynne 7:00-16:00- kontakt :tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 02.08.2021-31.08.2021 PRZEDSZKOLE „KRASNAL HAŁABAŁA” W KAŹMIERZU

czynne 6:00-17:00-kontakt:tel. 612918216/e-mail: przedszkolehalabala@onet.pl

Prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka (dni, godziny) do 31 maja 2021 r.

DRUK DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ PLACÓWKI W ZAKŁADCE „DYŻYR WAKACYJNY 2021”
ORAZ W PLIKACH APLIKACJI KIDS UP -POD NAZWĄ: DEKLARACJA

Po zapisaniu dziecka należy podpisać porozumienie z wybranym przedszkolem
w 2 egzemplarzach (druki dostępne na stronie internetowej poszczególnych placówek),

które należy złożyć do 11 czerwca 2021 r. droga mailową

– z dopiskiem „ proszę o potwierdzenie wpływu dokumentu” .

Rodzice dzieci spoza przedszkola macierzystego składają dodatkowo kwestionariusz osobowy dziecka i wymagane zgody (dostępne na stronie internetowej danego przedszkola).

Wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przedszkole ozdobiły kolorowe plakaty dotyczące tematyki niepełnosprawności, a nauczyciele w każdej z grup przeczytali dzieciom bajki z serii ,,Bajki bez barier”. Wczorajszy dzień był doskonałą okazją do wprowadzenia dzieci w tematykę niepełnosprawności, zapoznania z sytuacją osób niepełnosprawnych oraz okazją do nauki tolerancji i szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami. 

Katarzyna Majewicz – Derak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.