Z Historii Przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole rozpoczęło działalność 1 października 1974 roku w pomieszczeniach zaadaptowanych nad gorzelnią w Nowej Wsi. Otwarcia przedszkola dla dzieci pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych dokonał dyrektor Kombinatu PGR mgr inż. T. Maryś. Dyrektorem przedszkola została pani K. Student. Placówka była dwuoddziałowa: 3, 4-latki i 5, 6-latki.

przedszkole_w_gorzelni


 • W 1976 roku dyrektorem przedszkola została pani Maria Wypych. W 1979 r. Przedszkole powiększyło się o trzeci oddział –  6-latki.
 • W 1981 roku z pomieszczeń „gorzelnianych” oddziały przedszkolne przeniesione zostały do XIX-wiecznego pałacu. Przedszkole zyskało większą powierzchnię użytkową, lepsze warunki bytowe, oddzielną jadalnię i sypialnię dla dzieci.
 • W 1986 roku Kombinat PGR rozpoczął budowę przedszkola w pobliskim parku, którego budowa została zakończona w 1987 roku.

pocz__tkowy_wygl__d_przedszkola

 • 15 grudnia 1987 r.tego roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego przedszkola, którego dokonał Dyrektor Kombinatu PGR pan Stanisław Siwa.

przeci__vcie_wst__gi


 • Wówczas do przedszkola uczęszczało 90 wychowanków z Kaźmierza i pobliskich wiosek takich, jak Brzezno, Kiączyn, Chlewiska.  
 • 1 czerwca 1989 roku przedszkole otrzymało imię „KRASNAL HAŁABAŁA” poprzez uroczyste odczytanie Aktu Nadania Imienia.

odczytanie_aktu_nadania_imienia

 

 • Przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, aby patronem przedszkola została postać z bajki, odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, która będzie rozbudzała pozytywne uczucia dzieci, kształtowała pozytywne postawy moralne.
 • Krasnala Hałabałę – bohatera książki dla dzieci, mieszkającego w lesie, który pomaga wszystkim współmieszkańcom w kłopotach i troskach. Nasze przedszkole usytuowane z dala od zgiełku, hałasu, wśród drzew i ptaków stanowi prawdziwą przystań dla maluchów. 
 • 1 stycznia 1991 roku Kombinat PGR zrzekł się prowadzenia przedszkola i przekazał budynek wraz z personelem Samorządowi Gminy w Kaźmierzu. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzy zostało Przedszkolem Samorządowym początkowo w Nowej Wsi, a później Kaźmierzu (Nowa Wieś została wchłonięta do Kaźmierza i przekształcona w ulicę Nowowiejską).
 • W 2002 roku stanowisko dyrektora objęła mgr Grażyna Pasternak.która ,wraz kadrą pedagogiczną i personelem przedszkola troszczyła się o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do nauki i zabawy.
 • W roku szkolnym 2012/2013 dyrektorem  placówki została mgr Jolanta Siuda-Lendzion.
 • Od roku szkolnego 2017/2018 dyrektorem przedszkola została mgr Justyna Barańska.