Odpłatność

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE REGULUJEMY:

  • w banku,
  • przelewem internetowym,

opłaty za pobyt i żywienie dokonujemy wyłącznie przez internet lub w banku

Regulując opłaty przez internet lub przelewem w banku podajemy poniżej numery kont:

Przedszkole w Kaźmierzu

BS Duszniki oddział Kaźmierz

Nr konta: 95 9072 0002 2002 0200 0738 0001

wpłata za żywienie przedszkole Kaźmierz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu

BS Duszniki oddział Kaźmierz

Nr konta: 98 9072 0002 2002 0204 5997 0016

opłata za pobyt przedszkole Kaźmierz

Rodziców wpłacających na rachunki bankowe prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka
oraz wyszczególnienie za co dokonywana jest opłata.

OPŁATA ZA POBYT:

  • w godzinach 8.00 – 13.00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa);
  • w godz. od 6.00 – 8.00 oraz 14.00 – 17.00 ustala się opłatę za każdą pełną godzinę korzystania z usług przedszkola w wysokości 1 zł;
  • miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca.

Obniża się opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, wysokość opłaty za pobyt wynosi 50% kwoty dla jednego dziecka.

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł.

  • śniadanie               2,00 zł
  • zupa                        1,50 zł
  • II danie                   3,00 zł
  • podwieczorek       1,00 zł

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONAĆ W CIĄGU 14 DNI
OD OTRZYMANIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT