REKRUTACJA 2022/2023

W terminie od 14.04 -do 22.04 2022 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/2023  składają  dokument OŚWIADCZENIE WOLI ZAPISU  w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@przedszkole-halabala.com.pl

Dokument należy wydrukować, wypełnić, podpisać (podpisy obojga rodziców), zeskanować i odesłać na wskazany adres z dopiskiem o potwierdzenie wpływu dokumentu .

Puste drugi są także dostępne w siedzibie przedszkola.

Wypełnione i podpisane wnioski można również składać w placówce.

Szanowni Państwo, w celu zachowania właściwych procedur związanych z rekrutacją dzieci na nowy rok szkolny, prosimy pobrane ze strony wnioski i załączniki wydrukować, wypełnić, podpisać (podpisy obojga rodziców), zeskanować i odesłać na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej

sekretariat@przedszkole-halabala.com.pl

Puste drugi są także dostępne w siedzibie przedszkola.

Wypełnione i podpisane wnioski można również składać w placówce.