„Z kulturą mi do twarzy”

Przedszkole im. Krasnal Hałabała w Kaźmierzu, w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział w Ogólnopolskim projekcje edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu było wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Projekt składał się z trzech modułów: MODUŁ I – W KRAINIE MUZ ( należało wykonać co najmniej 8 zadań) MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU (należało wykonać co najmniej 6 zadań) MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ (należało wykonać co najmniej 6 zadań) Po wykonaniu wszystkich 20 zadań można było otrzymać certyfikat. Zrealizowane działania z projektu w naszym przedszkolu to:

MODUŁ I 1. Tanecznym krokiem 2. Śladami przeszłości 3. Tajemnice teatru 4. Wśród nocnej ciszy 5. Dawno, dawno temu za górami… 6. W magicznym świecie dźwięków 7. Mali i duzi architekci 8. Z wizytą w teatrze 9. Paleta barw 10. Mistrzowie pędzla 11. Świętujemy dzień teatru

MODUŁ II 1. Moje miasto moja duma 2. Perły regionu 3. Magia uliczek 4. Warsztaty ludowe 5. Dzień wspomnień i zadumy 6. Palma wielkanocna

MODUŁ III – „Młodsi starszym pomagają” 1. Z babcią, dziadkiem dobrze się bawimy 2. Siła bajek 3. Warto pomagać 4. Savoir vivre przy stole 5. Zaświecić na niebiesko 6. Kodeks dobrego zachowania

Po wykonaniu wszystkich zadań należało napisać sprawozdanie w formie zdjęć i nagranych filmów z wykonywanych zadań i trzeba było umieścić je na stronie internetowej projektu RELACJE Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

Koordynator projektu: Violetta Bączyk