Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji letnich przedszkola na terenie Gminy Kaźmierz pełnią dyżur według następującego schematu:

  • 01.07.2021-16.07.2021 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W BYTYNIU

czynne 7:00-16:00- kontakt : tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 19.07.2021-30.07.2021 PRZEDSZKOLE W GAJU WIELKIM

czynne 7:00-16:00- kontakt :tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 02.08.2021-31.08.2021 PRZEDSZKOLE „KRASNAL HAŁABAŁA” W KAŹMIERZU

czynne 6:00-17:00-kontakt:tel. 612918216/e-mail: przedszkolehalabala@onet.pl

Prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka (dni, godziny) do 31 maja 2021 r.

DRUK DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ PLACÓWKI W ZAKŁADCE „DYŻYR WAKACYJNY 2021”
ORAZ W PLIKACH APLIKACJI KIDS UP -POD NAZWĄ: DEKLARACJA

Po zapisaniu dziecka należy podpisać porozumienie z wybranym przedszkolem
w 2 egzemplarzach (druki dostępne na stronie internetowej poszczególnych placówek),

które należy złożyć do 11 czerwca 2021 r. droga mailową

– z dopiskiem „ proszę o potwierdzenie wpływu dokumentu” .

Rodzice dzieci spoza przedszkola macierzystego składają dodatkowo kwestionariusz osobowy dziecka i wymagane zgody (dostępne na stronie internetowej danego przedszkola).