Drodzy Rodzice

Przypominamy, że od 12.04.2019r. zostały podane do publiczne wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego przedszkola.

Od 15.04.2019r. do 26.04.2019r. należy złożyć deklarację potwierdzającą wolę zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Sekretariat w tym terminie będzie czynny według następującego harmonogramu:

16.04.2019r – 18.04.2019r. – 8.00 – 15.00

19.04.2019r.                              – 9.00 – 12.00

23.04.2019r.                              – 7.00 – 16.00

24.04.2019r. – 26.04.2019r. – 8.00 – 15.00