DZIEŃ AUTYZMU W PRZEDSZKOLU „KRASNAL HAŁABAŁA”

Dnia 3 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy w Przedszkolu „Krasnal Hałabała”
w Kaźmierzu Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia, chcąc wyrazić szacunek, tolerancję oraz akceptację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wszystkie dzieci, nauczyciele oraz personel przedszkola ubrali się na niebiesko. 
Obchody poprzedzone były przedstawieniem pt. „Brzydkie kaczątko”, przygotowanym przez uczniów klasy 4 Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu pod kierunkiem Pani Julii Springer. Następnie nauczyciele grup 5 i 6 – latków przeprowadzili scenariusze zajęć przygotowane przez panią Violettę Bączyk oraz zapoznali dzieci z książką H. Kraljic pt. „Janek jest inny”. Celem zajęć było upowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób ze spektrum autyzmu. Nauczyciele grup młodszych zorganizowali pogadankę, w trakcie której zapoznali dzieci ze specyfiką zaburzeń autystycznych. O godzinie 10.30 wszystkie przedszkolaki wraz z nauczycielami wzięli udział w marszu ulicami Kaźmierza. Uczestnicy pochodu, chcąc podkreślić solidarność z osobami ze spektrum autyzmu, trzymali w dłoniach niebieskie balony. Miejscem docelowym był Urząd Gminy i spotkanie z Wójtem Gminy Kaźmierz – Zenonem Gałką oraz z Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego – Januszem Stróżykiem. Organizatorkami dnia autyzmu były panie: Violetta Bączyk, Hanna Tomikowska, Katarzyna Nowak, Daria Kornacka. Dekoracje przygotowała pani Joanna Gawłowska. Nad bezpieczeństwem uczestników pochodu czuwali Strażacy z OSP w Kaźmierzu.

Daria Kornacka