Jubileusz 30-lecia Przedszkola ” Krasnal Hałabała”

Jubileusz 30-lecia Przedszkola ” Krasnal Hałabała”

Dnia 07.06.2018 r. przedszkole świętowało okoliczność szczególną – Jubileusz 30-lecia. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godzinie 10.00 na placu przedszkolnym. 
Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu Gminy w Kaźmierzu, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli firmy Hochland, sołtysa Nowej Wsi oraz pracowników emerytowanych. Następnie przedstawiła, krótki rys historyczny przedszkola i obecną sylwetkę placówki. Pani Justyna Barańska serdecznie podziękowała osobom, które miały wkład w kształtowanie przedszkola, jako pierwszy na scenę został zaproszony Pan Stanisław Siwa który, dokonał uroczystości otwarcia przedszkola, następnie podziękowano Paniom Marii Wypych i Grażynie Pasternak, które były dyrektorami przedszkola. Pani Dyrektor podziękowała również, Wójtowi Zenonowi Gałce i Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego Panu Januszowi Stróżykowi. 
Ważnym momentem Jubileuszu były podziękowania, które przyjęła pani Dyrektor od zaproszonych gości.
W naszym przedszkolu została zorganizowana wystawa zdjęć i kronik prezentująca 30 lat funkcjonowania przedszkola. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Na początku wszystkie grupy odśpiewały hymn przedszkola, następnie mali artyści zaprezentowali jedno z opowiadań ” Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemienieckiej ” O tym, jak Krasnal na wesele Baby Saby poszedł i o bukiecie szczęścia”. Punktem kulminacyjnym uroczystości były występy taneczne dzieci. 
Pani Justyna Barańska serdecznie podziękowała wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość Jubileuszu 30-lecia przedszkola.

Serdeczne podziękowania, kierujemy do sponsorów, którzy, wsparli tak duże przedśięwzięcie.

Szczególnie dziękujemy:

Panu P. Hałaszkiewicz właścicielowi firmy „Lewiatan”

Panu P. Cepka prezesowi firmy „ Surówki świeże i zielone”