Przedszkolny Dzień Sportu

W miniony piątek zorganizowano Dzień Sportu pod hasłem „Zdrowo i Sportowo”. Organizacja corocznych zabaw sportowych to u nas tradycja, cieszymy się, że i w tym roku szkolnym udało nam się zaprosić wszystkie grupy przedszkolne do wspólnej zabawy.

Rzut do kosza, skoki w worku, slalom z piłeczką na łyżce, tor przeszkód, to tylko niektóre z konkurencji przygotowanych dla dzieci. Były też pamiątkowe dyplomy i zdrowy deser owocowy jako uwieńczenie sportowych zmagań 🙂

Katarzyna Nowak, Hania Tomikowska

Szpaczki żegnają przedszkole

Dnia 24.06.2021r. odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci 6-letnich z grupy Szpaczki. Dzieci zaprezentowały przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Tym samym udowodniły, że ponad trzyletni okres edukacji przedszkolnej to niezwykle ważny czas w nabywaniu gotowości szkolnej, który wykorzystały doskonale! Po występach nasze Szpaczki , na pamiątkę swojego pobytu w przedszkolu otrzymały z rąk Pani dyrektor oraz swoich nauczycielek dyplomy oraz upominki w postaci książek. Nie zabrakło także podziękowań dla rodziców. Pani dyrektor zaznaczyła, jak istotna jest ich rola w naszym przedszkolnym życiu oraz bezcenne wsparcie. Było bardzo wzruszająco. Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzicom powodzenia na nowej, szkolnej drodze!

Marzena Marecka

Słowiki żegnają Przedszkole

„Dzieciństwo ma zaledwie kilka lat i krótkie spodnie w kratkę. Na twarzy uśmiech, we włosach wiatr, a w buzi czekoladkę”.

21 czerwca w grupie Słowiki odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego i pożegnanie sześciolatków. Podczas części artystycznej, dzieci zatańczyły Poloneza do muzyki Wojciecha Kilara oraz zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. Były piosenki i wierszyki mówiące o rozstaniu, tęsknocie i nowych wyzwaniach. Minęło dziesięć miesięcy wspólnych zabaw, zajęć i podróży po porach roku. Na pamiątkę ukończenia Przedszkola dzieci otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe tablo. Obecna na uroczystości Pani Dyrektor, Justyna Barańska życzyła dzieciom udanego wypoczynku, a po wakacjach samych sukcesów w szkole. Serdecznie dziękujemy za przybycie Rodzicom oraz wszystkim zaproszonym Gościom.

Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera w sobie obietnicę przygody jaką jest dorastanie, dlatego życzymy Wam, drogie sześciolatki powodzenia w szkole!

Alina Wargacka

„Z kulturą mi do twarzy”

Przedszkole im. Krasnal Hałabała w Kaźmierzu, w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział w Ogólnopolskim projekcje edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu było wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Projekt składał się z trzech modułów: MODUŁ I – W KRAINIE MUZ ( należało wykonać co najmniej 8 zadań) MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU (należało wykonać co najmniej 6 zadań) MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ (należało wykonać co najmniej 6 zadań) Po wykonaniu wszystkich 20 zadań można było otrzymać certyfikat. Zrealizowane działania z projektu w naszym przedszkolu to:

MODUŁ I 1. Tanecznym krokiem 2. Śladami przeszłości 3. Tajemnice teatru 4. Wśród nocnej ciszy 5. Dawno, dawno temu za górami… 6. W magicznym świecie dźwięków 7. Mali i duzi architekci 8. Z wizytą w teatrze 9. Paleta barw 10. Mistrzowie pędzla 11. Świętujemy dzień teatru

MODUŁ II 1. Moje miasto moja duma 2. Perły regionu 3. Magia uliczek 4. Warsztaty ludowe 5. Dzień wspomnień i zadumy 6. Palma wielkanocna

MODUŁ III – „Młodsi starszym pomagają” 1. Z babcią, dziadkiem dobrze się bawimy 2. Siła bajek 3. Warto pomagać 4. Savoir vivre przy stole 5. Zaświecić na niebiesko 6. Kodeks dobrego zachowania

Po wykonaniu wszystkich zadań należało napisać sprawozdanie w formie zdjęć i nagranych filmów z wykonywanych zadań i trzeba było umieścić je na stronie internetowej projektu RELACJE Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

Koordynator projektu: Violetta Bączyk

Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji letnich przedszkola na terenie Gminy Kaźmierz pełnią dyżur według następującego schematu:

  • 01.07.2021-16.07.2021 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W BYTYNIU

czynne 7:00-16:00- kontakt : tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 19.07.2021-30.07.2021 PRZEDSZKOLE W GAJU WIELKIM

czynne 7:00-16:00- kontakt :tel. 612918700 / e-mail: sp@bytyn.pl

  • 02.08.2021-31.08.2021 PRZEDSZKOLE „KRASNAL HAŁABAŁA” W KAŹMIERZU

czynne 6:00-17:00-kontakt:tel. 612918216/e-mail: przedszkolehalabala@onet.pl

Prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka (dni, godziny) do 31 maja 2021 r.

DRUK DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ PLACÓWKI W ZAKŁADCE „DYŻYR WAKACYJNY 2021”
ORAZ W PLIKACH APLIKACJI KIDS UP -POD NAZWĄ: DEKLARACJA

Po zapisaniu dziecka należy podpisać porozumienie z wybranym przedszkolem
w 2 egzemplarzach (druki dostępne na stronie internetowej poszczególnych placówek),

które należy złożyć do 11 czerwca 2021 r. droga mailową

– z dopiskiem „ proszę o potwierdzenie wpływu dokumentu” .

Rodzice dzieci spoza przedszkola macierzystego składają dodatkowo kwestionariusz osobowy dziecka i wymagane zgody (dostępne na stronie internetowej danego przedszkola).

Wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przedszkole ozdobiły kolorowe plakaty dotyczące tematyki niepełnosprawności, a nauczyciele w każdej z grup przeczytali dzieciom bajki z serii ,,Bajki bez barier”. Wczorajszy dzień był doskonałą okazją do wprowadzenia dzieci w tematykę niepełnosprawności, zapoznania z sytuacją osób niepełnosprawnych oraz okazją do nauki tolerancji i szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami. 

Katarzyna Majewicz – Derak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.