Szkolenia kadry

„Nauka kodowania i dekodowania w przedszkolu”

We wtorek – 6.11.br. odbyło się w naszej placówce szkolenie zrealizowane w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, na które przybyły również zaproszone nauczycielki z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Gaju Wielkim oraz Bytyniu, z Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu oraz Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich. Po krótkim wstępie teoretycznym podkreślającym korzyści płynące z uczenia dzieci kodowania i dekodowania informacji już od najmłodszych lat Uczestniczki spotkania miały okazję poznać różne sposoby zachęcania  i angażowania dzieci do nauki kodowania i dekodowania poprzez np. stworzenie okazji do poznawania znaków drogowych i odczytywania ich znaczenia poprzez gromadzenie w segregatorze  znaków drogowych namalowanych przez dzieci wcześniej omówionych na forum grupy, rozkodowanie informacji  i narysowanie ilustracji zawierającej wszystkie odczytane informacje, zakodowanie treści: wiersza, piosenki, instrukcji mycia rąk czy bezpiecznego przechodzenia na przejściu dla pieszych i odkodowanie informacji przedstawionych za pomocą symboli i rysunków. Świetną zabawą i jednocześnie nauką jest, jak się okazało wcielenie w rolę „szyfrologa”  i odczytywanie zaszyfrowanej wiadomości według otrzymanego alfabetu lub kodu. Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń płynących z codziennej pracy z dziećmi w zakresie nauki  kodowania i dekodowania.

Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom za udział w szkoleniu.

Justyna Barańska 

Elwira Fronczak

 

SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI  Z PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I              OPIEKUŃCZEJ  – SZKOLENIE NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU KRASNAL HAŁABAŁA W KAŹMIERZU

17 listopada gościła w naszym Przedszkolu po raz kolejny już Pani Ewa Zielińska.  Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Współautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, pakietów pomocy
i zabawek edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców. Wspólnie z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w warunkach przedszkola.
Zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli przedszkola poprzez wykłady i warsztaty. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów metodycznych. Jej działalność przyczyniła się
do zmiany rzeczywistości przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza edukacji matematycznej.

W naszym przedszkolu prowadziła szkolenie na temat tygodniowych rozkładów zajęć
dla młodszych i starszych przedszkolaków ułatwiających zachowanie proporcji miedzy różnego rodzaju zajęciami wychowawczo- dydaktycznymi, sposobów planowania miesięcznego
dla młodszych i starszych przedszkolaków wraz z tematami kompleksowymi, rodzajami zajęć, celami oraz przykładowych zapisów w dzienniku wszystkich momentów dnia oraz prowadzenia obserwacji  i diagnozy dzieci przedszkolnych.

W szkoleniu wzięły również udział nauczycielki z przedszkola w Gaju Wielkim, z Poznania
 i Sokolnik Wielkich.

Miło było usłyszeć z ust Pani Ewy, że nasze Przedszkole bardzo zmieniło się od ostatniej wizyty oczywiście na plus wewnątrz jak i na zewnątrz. Piękne, przestrzenne sale, nowocześnie urządzone. Pani Ewa po rozmowie z Panią dyrektor   była pod wrażeniem pomocy psychologiczno pedagogicznej jaka jest udzielana dzieciom w naszym przedszkolu. Przedszkole zatrudnia: terapeutę pedagogicznego, psychologa, logopedę , a także prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, którym zainteresowane są placówki z innych gmin.
To wszystko możemy zawdzięczać naszemu organowi prowadzącemu, a my pracownicy możemy być dumni, że pracujemy w takim przedszkolu.

V.Bączyk

RYZYKO ZAWODOWE

W miniony poniedziałek tj. 25.09.2017r. odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników naszego przedszkola z zakresu ryzyka zawodowego. Szkolenie przygotowała i prowadziła p. Marzena Marecka koordynator do spraw bezpieczeństwa w naszej placówce.

Kadra „Krasnala Hałabały” kształci się

W dniach 7-8 kwietnia w naszym przedszkolu odbyło się szkolenie pt. „Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa”. Uczestniczki – panie z naszego przedszkola oraz z zaprzyjaźnionych placówek tłumnie stawiły się w wyznaczonym miejscu. Szkolenie poprowadził znany i ceniony w środowisku przedszkolnym w zakresie edukacji muzycznej, Pan Piotr Kaja. Zaproszony gość pokazał, jak można twórczo podchodzić do muzyki, jak muzyką i rytmem można się bawić, niezależnie od jej gatunku. Unaocznił, jakie obszary mózgu pobudza aktywne obcowanie z dźwiękiem i jakie kształtuje kompetencje. Uczestniczki wzięły też udział w zabawach muzyczno-ruchowych. Panie otrzymały materiały szkoleniowe z płytą CD oraz dostępem do specjalnie przygotowanej strony internetowej wraz z nagraniami do pobrania. Serdecznie dziękujemy inicjatorce całego przedsięwzięcia Pani Violetcie Bączyk za zaproszenie Pana Piotra, zorganizowanie bufetu kawowego i cateringu oraz czuwanie nad całością spotkania.

 

Sensoplastyka i Batii Strauss

16.02.2017 r. kadra przedszkola Krasnal Hałabała i zaproszone panie z przedszkoli z Bytynia, Gaju Wielkiego i Akademii Olimpijczyka uczestniczyły w szkoleniu pt: Muzyka Relaksacyjna B. Strauss
i Plastyka Pobudzająca zmysły. Organizatorkami szkolenia były J. Gawłowska, K. Subsar i A. Górna.

20170216_171522_resized 20170216_171528_resized 20170216_171537_resized 20170216_171635_resized 20170216_171831_resized 20170216_171842_resized 20170216_172618_resized 20170216_172948_resized 20170216_173413_resized 20170216_175853_LLS_resized 20170216_180105_LLS_resized 20170216_180417_LLS_resized 20170216_180746_LLS_resized 20170216_180751_LLS_resized 20170216_180829_resized 20170216_180840_resized 20170216_181200_resized 20170216_182119_resized 20170216_182127_resized 20170216_183354_resized 20170216_183925_resized 20170216_184156_resized

 

„Po staremu i po nowemu.
Nauka czytania i pisania dzieci w przedszkolu”
15.12.2016 r.

15380837_1367152999970540_491648925213326292_n 15439698_1367152913303882_5445318955261188733_n 15442147_1367153036637203_1380261234915753153_n 15541336_1367152916637215_4827343435130716720_n 15622355_1367152899970550_3749633484099405979_n

Bajkoterapia i bajki terapeutyczne w pracy nauczyciela

W czwartek 17. listopada kadra nauczycieli z Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Kaźmierzu uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej szkoleniowej pt. „Bajkoterapia i bajki terapeutyczne w pracy nauczyciela”. Spotkanie poprowadziła Pani Urszula Roszak, psycholog i neuropedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wronkach. Dziękujemy za usystematyzowanie wiedzy, podpowiedzi do dalszej pracy i wskazanie ciekawych materiałów dydaktycznych.

20161117_171142_resized 20161117_171205_resized 20161117_172817_resized 20161117_172905_resized 20161117_173025_resized

„JAK NAWIĄZAĆ DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI”

W ramach wewnątrz-przedszkolnego doskonalenia nauczycieli w dniu 27.10.2016 r. odbyły się warsztaty pt: ” Jak nawiązać dobrą współpracę z rodzicami”, które poprowadziła pani Elwira Fronczak i Joanna Gawłowska. Na warsztaty zostały zaproszone panie z pobliskich przedszkoli z Sokolnik Wielkich, Gaju Wielkiego i niepublicznego przedszkola ” Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu.

20161027_171713_resized 20161027_171720_resized 20161027_171734_resized 20161027_171738_resized 20161027_171856_resized 20161027_172017_resized 20161027_174707_resized 20161027_174748_resized 20161027_174801_resized 20161027_174909_resized 20161027_175532_resized 20161027_181154_resized 20161027_181203_resized 20161027_181210_resized 20161027_183928_resized

OD DUŻEJ DO MAŁEJ MOTORYKI

08 października 2016 r. pani Violetta Bączyk, Anna Łukaszyk, Marzena Marecka, Katarzyna Nowak, Karolina Zarębska i zaprzyjaźnione panie z oddziałów przedszkolnych w Bytyniu, uczestniczyły w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pt: ” Od dużej do małej motoryki- zabawy i ćwiczenia”.

Poniżej przedstawiamy efekty prac warsztatowych naszych pań:

14500467_1290587240960450_1426901910567459075_o 14525149_1290584800960694_10126227025693852_o 14525165_1290584794294028_2554499292060053337_o 14543790_1290586787627162_302261886916100886_o 14567362_1290585364293971_3731454436804016716_o 14567405_1290586190960555_8165717362385266014_o 14570524_1290585877627253_124589886915854701_o 14570810_1290585804293927_4381489904155724784_o 14589599_1290585827627258_2091918096816437408_o 14612466_1290584824294025_840322624582161589_o

 

PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

20. września pracownicy przedszkola „Krasnala Hałabały” w Kaźmierzu uczestniczyli w prelekcji dotyczącej „Podstaw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”. Wykład przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w Kaźmierzu. Strażacy przekazali słuchaczom cenną wiedzę na temat właściwego udzielania pierwszej pomocy dzieciom, w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Pracownicy przedszkola dowiedzieli się między innymi, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, oparzenia, krwotoku, złamania czy zatrzymania krążenia.  Uczestnicy zapoznali się także z właściwym sposobem reanimacji w razie zatrzymania akcji serca. W praktyce mogli się też przekonać, czy ich umiejętności są wystarczające, wykonując masaż serca na fantomie. Serdecznie dziękujemy naszym strażakom za przeprowadzenie spotkania, przekazaną wiedzę i umiejętności.

20160920_172420 20160920_172230

20160920_172140 20160920_172123

OSWOIĆ WIERCIPIĘTKA

22.09.2016r w przedszkolu odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej i personelu pt: Oswoić wiercipiętka- strategie pracy z dzieckiem z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej. Szkolenie dla pracowników przedszkola przeprowadziła Pani Anna Korobczak.

                                         20160922_184657

20160922_184706 20160922_184716                           20160922_201113   20160922_201941