Rada Rodziców

Przewodnicząca
Daria Kuśnierczak

 

Zastępca przewodniczącej

Kamila Szymaś – Warguła 

 

Skarbnik

Joanna Przybylska