Rada Rodziców

Przewodnicząca

Marta Ignyś

Zastępca przewodniczącej 

Tomasz Mąkosza

Skarbnik

Joanna Przybylska 

Sekretarz

Martyna Wojtkowiak