Rada Rodziców

Przewodnicząca
Anna Różańska – Kirschke

 

Zastępca przewodniczącej

Mirosław Przewoźniak

 

Sekretarz

Marta Bartkowiak

 

Skarbnik

Anna Ciężka