Rada Rodziców

Przewodnicząca

Kamila Szymaś – Warguła

Zastępca przewodniczącej 

Monika Ćwiertnia 

Skarbnik

Joanna Przybylska