oświadczenie o zatrudnieniu ;prowadzeniu działalnosci gospodarczej;pobieraniu nauki